Slnečná sustava

Slnecná sustava

Ahoj, prave teraz je .

TOPlist

TOPlist

Slnecná sustava
Prejsť na obsah
Atribúty obrázku: 1287x916 bodov Veľkosť súboru: 158.07 kB
Slnečnej sústave pribudnú tri planéty
16. august 2006
Našej Slnečnej sústave by mali pribudnúť 3 nové planéty. Tak to aspoň navrhuje takmer 2500 astronómov, ktorí sa zišli v Prahe na valnom zhromaždení Medzinárodnej astronomickej únie.
Ak astronomická únia tento návrh prijme, zásadne sa zmenia fakty, ktoré sa o našej časti vesmíru už dlhé roky učia milióny detí na celom svete. Na základe predkladaného dokumentu by často spochybňované Pluto zostalo aj naďalej planétou. Štatút planéty dostane aj jeho najväčší mesiac a dve ďalšie vesmírne telesá. Zoznam 12 planét slnečnej sústavy podľa ich vzdialenosti od Slnka by bol teda nasledovný: Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Ceres, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto, Cháron, a zatiaľ nie veľmi poeticky pomenované teleso 2003 UB313, ktoré sa možno stane planétou Xena.
Slnko | Merkúr | Venuša | Zem (Mesiac) | Mars | Ceres | Jupiter | Saturn | Urán | Neptún | Pluto (Cháron) | Haumea | Makemake | Eris
NOVÉ:
Chaos na Marse. Spirit neplnil úlohy a stratil sa
Vozidlo Spirit je na Marse už 1800 solov. Prekročilo tým 20-násobne svoju plánovanú životnosť. väčší obrázokAutor: NASA 00:00 | Dnes | Ondrej Kubovič
Pasadena - Americké vozidlo na Marse - Spirit - sa minulý víkend správalo čudne. Nielenže nevykonalo zadaný pokyn a nepohlo sa, ale navyše ani nenahralo najdôležitejšie víkendové aktivity do pamäte.
Zvláštne na tom je, že príkazy z centra sa nenahrali do tzv. non-volitable(energeticky nezávislej - pozn. redakcie) pamäte, ktorá funguje aj v prípade, že je celé vesmírne vozidlo vypnuté pre nedostatok energie.
Vedci nevedia prečo Spirit nesplnil rozkazy, ktoré dostal z ovládacieho centra. "To sa môže stať z mnohých dôvodov, vrátane situácie, keď vozidlo správne cíti, že nie je pripravené na pohyb," píše sa na stránke Národného úradu pre letectvo a kozmonautiku (NASA).
Spirit bol navyše natoľko dezorientovaný, že ani nevedel, kde je Slnko. NASA to označila za ďalší možný dôvod víkendovej poruchy.
V utorok ráno už Spirit rozkazy plnil a nahlásil, že lokalizoval Slnko. Kamera robota však hviezdu na oblohe objavila úplne inde ako sa očakávalo.
Prečo robot Spirit nesplnil príkazy vedci nevedia. väčší obrázokZdroj: SITA
"Zatiaľ nevieme vysvetliť správanie Spiritu v posledných dňoch," povedal Sharon Laubach z Laboratória prúdového pohonu v Pasadene v Kalifornii, ktoré na diaľku ovláda Spirit.
Tím z NASA sa rozhodol pre diagnostické testy vozidla práve pre spomínané problémy s jeho fungovaním.
Spirit aj napriek problémom slúži na Marse už viac ako 1800 solov (sol - deň na Marse). Projektovaný však bol len na 90 takýchto dní a prekročil tak pôvodne stanovený časový limit 20-násobne.

Mesiac Saturnu pravdepodobne ukrýva tekutý oceán
Titan tvorí z 50 percent zamrznutá voda. väčší obrázokZdroj: ČTK 17:30 | 22.3.2008 | SITA
Bratislava - Mesiac Saturnu - Titan - môže pravdepodobne ukrývať oceán. Vyplýva to z informácií publikovaných v časopise Science.
Radarové zábery z misie Cassini-Huygens ešte posilnili dohady o tom, že pod silnou vrstvou ľadu je rezervoár tekutej vody. Ak sa táto hypotéza potvrdí, bude to znamenať, že Titan má oba základné predpoklady vzniku života - vodu a organické molekuly.
Okrem Zeme je voda aj inde
V súčasnosti vedci odhadujú, že v našom solárnom systéme je voda na troch ďalších telesách - Jupiterových mesiacoch Ganymed, Callisto a Europa. Keď Cassini začal s pozorovaním najväčšieho mesiacu Saturnu v roku 2004, experti si mysleli, že povrch tvorí uhľovodíkový oceán.
Keď však sonda po prvý raz obrátila svoj radar na teleso v roku 2004 a o rok neskôr na povrchu pristála aj sonda Huygens, vynoril sa úplne iný obraz. Zistilo sa, že povrch je pevný a sú na ňom rôzne duny, kanály a krátery doplnené obrovskými "jazerami".
Najnovší blízky prelet Cassini pri Titane ponúkol úplne nový pohľad na tieto geologické rysy, ktoré na prekvapenie vedcov nie sú na svojom mieste. S použitím modelov toho, ako sa mesiac otáča, dáta nasvedčujú tomu, že pod silnou vrstvou ľadu je tekutý oceán.
Sonda Huygens na Titane. väčší obrázokAutor: ESA
Podmienky pre vznik života
Výskumníci, ktorých vedie Ralph Lorenz z Laboratória aplikovanej fyziky americkej Univerzity Johna Hopkinsa tvrdia, že ich predpoklady môžu potvrdiť ďalšie misie Cassini.
Profesor vesmírnych štúdií na britskej Open University John Zarnecki tvrdí, že motivácia vrátiť sa na Titan s vyspelejšou sondou bola úžasná. Podľa dôkazov sú na ňom dve základné zložky potrebné pre vznik života - voda a organické molekuly. Ako Zarnecki dodal, je tam pravdepodobne aj tretia - zdroj energie.
"Vieme, že sú tam organické molekuly. Je ich tam množstvo. Titan tvorí z 50 percent zamrznutá voda. Ak je tekutá, ako tomu nové dôkazy nasvedčujú, máme už dve veci, ktoré dokážu spustiť chémiu vedúcu k vzniku života. Nie je pritom ťažké si predstaviť, že je tam aj zdroj energie, pravdepodobne geotermálnej energie, aká sa na Zemi vyskytuje na dnách oceánov," spresnil Zarnecki pre internetovú stránku spoločnosti BBC.

Slnečná sústava

Zem je súčasťou planét a ďalších telies, ktoré obiehajú okolo hviezdy známej ako Slnko. Táto naša Slnečná sústava je však iba z jednou z mnohých takých sústav vo vesmíre. Zdá sa, že Slnko obieha okolo Zem, ale vo skutočnosti Zem obieha okolo Slnka a je jedným z deviatich veľkých telies, ktoré nazývame planéty. S teóriou Slnečnej sústavy prišiel prvý poľský astronóm Mikuláš Kopernik v roku 1543. Jeho teória prevrátila dlho uznávaný názor , že Zem Je stredom vesmíru. Vznik Slnečnej sústavy

Medzi hviezdami našej galaxie je veľa mračien, alebo hmlovín skladajúcich sa z plynov a prachu. Z jedného takého mraku približne Pred 4,6 miliardami rokov vznikla aj naša slnečná sústava. Začala tvoriť vtedy, keď sa hviezdny prach začal pod vplyvom gravitácie zmršťovať do zhluku. Ako sa mrak zmršťoval, začal rotovať. Časom sa z neho stal otáčajúci sa disk, u ktorého bola väčšina hmoty sústredená v strede disku, kde sa začala tvarovať do tvaru gule. Hmota v strede disku pokračovala pod vplyvom gravitácie vo svojom zmršťovaní a stávala sa menšou a hustejšou. Keď teplota vo vnútri zhluku dosiahla niekoľko desiatok miliónov stupňov Celsia, začala sa termonukleárna reakcia. Hmota v strede disku začala žiariť ako nová hviezda- Slnko. Medzitým sa z prachu a plynu okolo zhluku začali tvoriť planéty. V vnútorných teplejších oblastiach disku dochádzalo ku zrážkam zrniek prachu a tvorili väčšie a väčšie kúsky. Tento proces je známy ako narastanie. Veľké kusy sa navzájom )ďalej zrážali a boli k sebe priťahované vplyvom gravitácie a nakoniec sa z nich stali vnútorné planéty. Boli primalé a ich príťažlivosť bola príliš malá, aby mohli udržať ľahký vodík a hélium nachádzajúci sa v disku. Ďalej od Slnka bola teplota omnoho menšia a planéty, ktoré tam vznikli boli schopné tieto plyny udržať. Tým si vysvetľujeme vysokú atmosféru jupiterovských planét. Vedci sa domnievajú, že vznik našej sústavy bol bežným javom. Domnievajú sa tiež, že podobné sústavy vznikajú vo vesmíre neustále.

Zloženie slnečnej sústavy

Slnečná sústava je zložená z : 1. Slnka 2. planét a ich mesiacmi 3. malými telesami ako sú kométy, planétky a meteroidy Slnko

Slnko je k Zemi najbližšia hviezda. Je stredom Slnečnej sústavy. Má tisíckrát väčšiu hmotnosť ako všetky planéty spolu, preto všetky telesá Slnečnej sústavy musia obiehať okolo neho. Priemer Slnka je stokrát väčší ako priemer Zeme. Slnko sa skladá zo žeravých plynov, čiže plazmy, v ktorej je 75% vodíka, 25% hélia a len 2% ostatných prvkov.

Uprostred Slnka prebiehajú jadrové reakcie: jadrá vodíka sa spájajú a vytvárajú sa jadrá hélia, pričom sa uvoľňuje veľké množstvo energie. Tá potom z vnútra vystupuje na povrch Slnka a odtiaľ ako žiarenie uniká do kozmického priestoru. Zem zachytáva len pol miliardtiny z celkového žiarenia Slnka. Toto žiarenie, ktoré vychádza z jadra hviezdy, zahrieva okolitý plyn a vytvára tlak smerom von, ktorý pôsobí proti gravitácii, ktorá by ináč spôsobila kolaps hviezdy. Povrch Slnka nazývame fotosféra. Tvorí ju 200-300 kilometrová vrstva vystupujúcich a zostupujúcich prúdov žeravých plynov, čo Zeme vidíme ako zrniečka–granuláciu. Slnko s pomaly otáča okolo svojej osi, rýchlejšie na rovníku, pomalšie na póloch. Po obidvoch stranách slnečného rovníka sa vyskytujú tmavé slnečné škvrny, ktoré môžu mať priemer až niekoľko desiatok tisíc kilometrov. Sú tmavé, pretože ich teplota je o 2000 K nižšia ako teplota okolitého povrchu. Na povrchu Slnka sú silné magnetické polia. Pozdĺž ich siločiar prúdi žeravá plazma a vytvára ohnivé jazyky-proturbencie. V miestach, kde sa stretávajú magnetické polia opačných znamienok, uvoľňuje sa veľmi veľa energie, čím vznikajú erupcie. Nad fotosférou ješ riedka slnečná atmosféra. Jej spodná vrstva je chromosféra, nad ňou je koróna, odkiaľ prúdia do priestoru nabité častice. Obe sú voľným okom viditeľné len pri úplnom zatmení Slnka. Výskyt slnečných škvŕn, proturbencií a erupcií kolíše v perióde okolo 11 rokov. V rovnakom čase sa mení aj pozemské prostredie, teplota, hustota najvyšších vrstvách zemskej atmosféry, intenzita magmatického poľa Zeme a sčasti sa objavuje i v živej prírode. Hlavné údaje o Slnku:

-vzdialenosť od Zeme : 149,6 mil. Km -polomer : 0,696 mil. Km -hmotnosť : 1,989. 1030 Kg -teplota -uprostred : 1,600.107 K -na povrchu : 5,780.103 K -vyžarovaný výkon : 3,826. 1026 W -svietivosť : 2,431. 1027 cd(candela)

Zánik Slnka

Slnko vzniklo s ostatnými planétami pred 4,6 miliardami rokov a ďalších 5 miliárd rokov sa nezmení. Slnko má približne priemer 1 400 000 kilometrov a teplotu na povrchu približne 6 000 °C. Vydáva žlté svetlo. Vo vesmíre je typickým zástupcom mnohých hviezd, ktoré majú podobnú hmotu.

Hviezda tohto typu po nejakých 10 miliárd rokov po svojom vzniku spotrebuje svoje vodíkové palivo a jej jadre zostane hlavne hélium. Pretože nemá žiadne palivo k horeniu, neexistuje ani dostatočné množstvo žiarenia, ktoré by zabránilo kolapsu hviezdy pod vplyvom gravitácie. Tento kolaps uvoľní dostatok energie k zahriatiu okolitej hmoty. Vodík, ktorý obsahuje vonkajší obal hviezdy prechádza termonukleárnou reakciou a uvoľní ďalšiu energiu, takže hviezda svieti ďalej a jasnejšie, ale červenkastým svetlom. Súčasne sa rozpína a stáva sa mnohokrát väčšou. Teraz sa hviezda nazýva červený obor. Pri tomto rozpínaní Slnko pohltí takmer všetky planéty. Pri tomto rozpínaní sa drastický zmenia prírodné podmienky na Zemi. Stane sa neobývateľnou. Jadro červeného obra po spotrebovaní vodíka sa naďalej zmršťuje a jeho teplota stúpa nad 100 miliónov °C. Teraz nastáva ďalší typ reakcie jadrovej syntézy, pri nej sa hélium zlučuje na uhlík. Pritom sa uvoľní energia, ktorá spôsobí, že hviezda bude svietiť ďalších 100 miliónov rokov. Keď hélium dôjde, jadrové reakcie prestanú a celá hviezda sa začne zmršťovať pod vplyvom gravitácie, až sa zmršti na teleso len o málo väčšie ako Zem. Energia uvoľnená kolapsom spôsobí, že hviezda po nejaký čas jasne svieti. Teraz sa nazýva biely trpaslík. Hmota vo vnútri bieleho trpaslíka ja veľmi stlačená, a preto má veľkú hustotu. Čajová lyžička by na nej vážila niekoľko tisíc ton. Planéty

Planéty sú vesmírne telesa, ktoré sa pohybujú okolo Slnka v rôznych vzdialenosťach a rôznymi rýchlosťami. Pohybujú sa po eliptických dráhach alebo obežných dráhach v rovnakom smere. Nemajú vlastné svetlo, iba ho odrážajú. V poradí od Slnka to sú: Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Rozdeľujeme ich do dvoch skupín: 1. planéty pozemského typu- terestrické – sú to skalnaté telesá podobné Zemi, podobajú sa hmotnosťou, veľkosťou a chemickým zložením(oxidmi železa, kremíka a horčíka), patria sem planéty Merkúr, Venuša, Zem a Mars

2. veľké planéty- jupiterovské planéty – sú omnoho väčšie ako Zem, ale ich hustota ja veľmi malá ( priemerná hustota Saturna je dokonca menšia ako hustota vody) a od Zeme sa líšia aj chemickým zložením: obsahujú predovšetkým vodík a hélium, patria sem planéty Jupiter, Saturn, Urán a Neptún.

Jupiter je zďaleka najväčšou planétou. Jeho priemer je 142 0800 kilometrov, čo je jedenásťkrát viac ako priemer Zeme. Najmenšou planétou je deviata planéta Pluto, jej priemer je2 284 kilometrov. Jupiterovské planéty sa od terestrických planét líšia i v iných ohľadoch.

Sú stredami svojich vlastných sústav, pretože okolo každej z nich obieha niekoľko mesiacov. Naproti tomu terestrické planéty majú spolu len tri mesiace. Jupiterovské planéty sú taktiež obklopené prstencami. Saturn ich má najkrajšie. Planéty od Merkúru po Saturn sú viditeľné voľným okom, ostatné iba ďalekohľadom. Vesmírne sondy doteraz prebádali všetky planéty až po Neptún. Ktorý v roku 1989 skúmala sonda Voyager 2. Jedinou planétou, ktorú sonda ešte nepreskúmala je Pluto, pretože k nej ešte neprišla. Tabuľka s informáciami o planétach

Merkúr Venuša Zem Mars Jupiter Saturn Urán Neptún Pluto Vzdialenosť od Slnka v mil. Km 57,9 108,2 149,6 227,9 778,4 1423,9 2865,8 4489,6 5892,7 Doba obehu okolo Slnka v rokoch 0,247 0,615 1 1,881 11,862 29,458 84,015 164,788 248,43 Polomer v tis. Km 2,439 6,052 6,378 3,397 71,412 60,268 25,662 24,764 1,142 Hmotnosť / Zem=1/ 0,382 0,949 1 0,533 11,209 9,449 4,023 3,883 0,179 Doba otočenia okolo osi 58,65d 243,01d 23,93h 24,62h 9,92h 10,67h 17,24h 16,11h 6,39h Teplota na povrchu v °C 250 475 15 -53 -150 -175 -217 -216 -230 Počet mesiacov 0 0 1 2 28 30 21 8 1

Úlomky slnečnej sústavy

Medzi obežnou dráhou Marsu a Jupiteru existuje v slnečnej sústave veľká medzera, v ktorej by sme mohli očakávať nejakú planétu. Miesto toho sa tam nachádza roj omnoho menších telies, ktoré nazývame planétky. Najväčšia z nich sa volá Ceres, ktorá ma priemer 1 000 kilometrov. Ale väčšina z nich približne 2 500 doteraz objavených planétok je omnoho menšia, sú to zhluky skál mieriacich prinajlepšom len niekoľko kilometrov. Väčšina planetiek obieha okolo Slnka vo vnútri širokého pásu medzi obežnými dráhami Marsu a Jupitera. Niektoré však majú obežné dráhy, ktoré ich omnoho ďalej od Slnka, ale zároveň aj omnoho bližšie k Slnku, ba niekedy celkom blízko Zemi. Zrážka Zemi s planétkou nie je vylúčená.

Planétky sú však príliš malé a voľným okom ich nevidíme.

Ostatné úlomky však možno čas od času pozorovať ako jasne žiaria na nočnej oblohe. Sú to hlavne kométy a meteroidy. Kométy sú zložené z kameňa, prachu a ľadu. Sú to telesá premenlivého tvaru. Obiehajú okolo Slnka po pretiahnutej elipsovitej dráhe. Po väčšine času sa kométy pohybujú nepozorovanie najvzdialenejšími oblasťami slnečnej sústavy. Iba keď sa obežná dráha kométy priblíži k Slnku, začne žiariť. Žiarením zo Slnka sa časť ľadu premení na plyn a uvoľňuje prach. Oblak plynu a prachu odráža slnečné svetlo a kométa začne byť viditeľná. Tlak slnečného vetra spôsobuje, že oblak plynu vytvára dlhý chvost. Iné kúsky skalnatých telies môžeme vidieť po väčšinu noci. Sú to meteory, ktoré vidíme ako svetelné záblesky. Meter, ktorý zhorí v atmosfére nazývame meteroidy a niekedy vletia do atmosféry väčšie kusy, ktoré dopadnú na Zem ako meteory. Za rok dopadne na Zem asi milión ton mateorického odpadu.

Záver

Táto naša slnečná sústava je však iba z jednou z mnohých podobných, ktoré stále vznikajú a na niektorých môže vzniknúť život ako na Zemi. .

Slnečná sústava
Slnecnú sústavu tvorí centrálna hviezda (Slnko) a telesá, ktoré obiehajú okolo nej. Je to devät planét a ich 61 doteraz známych mesiacov, dalej asteroidy, kométy a meteoroidy. Slnecná sústava obsahuje aj medziplanetárny plyn a prach. Planéty (okrem Pluta) patria do dvoch skupín: prvú tvoria štyri malé skalnaté planéty blízko Slnka (Merkúr, Venuša, Zem a Mars). Druhú skupinu tvoria štyri planéty nachádzajúce sa dalej od Slnka. Sú to plynní obri (Jupiter, Saturn, Urán a Neptún). Pluto nepatrí do týchto skupín. Je to velmi malá, pevná a ladová planéta. Okrem krátkeho casového úseku, ked sa pohybuje vo vnútri dráhy Neptúna, je najvzdialenejšou planétou slnecnej sústavy. Medzi kamennými planétami a plynnými obrami je pásmo asteroidov, ktoré tvoria tisíce kusov skál obiehajúcich okolo Slnka. Väcšina telies sa pohybuje okolo Slnka po eliptických dráhach v úzkom disku okolo roviny rovníka Slnka. Všetky planéty obiehajú okolo Slnka v tom istom smere (pri pohlade zhora je to proti smeru hodinových ruciciek) a všetky, okrem Venuše, Uránu a Pluta, sa otácajú okolo vlastnej osi týmto smerom. Mesiace sa pri obehu okolo svojich planét otácajú aj okolo vlastnej osi. Celá slnecná sústava obieha okolo stredu našej Galaxie, Mliečnej cesty.
Slnko
Slnko je hviezda v strede slnecnej sústavy. Má približne pät miliárd rokov, a tak ako doteraz bude svietit ešte aspon dalších pät miliárd rokov. Slnko je žltá hviezda hlavnej postupnosti s priemerom 1,4 milióna kilometrov. Takmer celá pozostáva z vodíka a hélia. V jadre Slnka sa jadrovou reakciou vodík na hélium, pricom sa uvolnuje energia. Energia prechádza cez radiacnú a konvektívnu zónu k fotosfére (viditelný povrch), kde opúšta Slnko vo forme svetla a tepla. Na fotosfére sa casto nachádzajú tmavé, relatívne chladné oblasti, ktoré nazývame slnecné škvrny. Zvycajne sa objavujú v pároch alebo skupinách. Domnievame sa, že ich spôsobujú magnetické polia. Inými druhmy slnecnej aktivity sú erupcie, ktoré zvycajne súvisia so slnecnými škvrnami, a protuberancie. Erupcie sú krátkodobé výrony plazmy, ktoré sa podla intenzity delia na tri triedy. Protuberancie sú slucky alebo vlákna plynu vystupujúce zo slnecnej atmosféry; niektoré trvajú niekolko hodín, iné aj niekolko mesiacov. Nad fotosférou je chromosféra (vnútorná vrstva) a extrémne riedka koróna (vonkajšia atmosféra), ktorá siaha milióny kilometrov do okolia. Jemné castice unikajúce z koróny sú slnecným vetrom, ktorý prúdi priestorom rýchlostou stoviek kilometrov za sekundu.
Chromosféru a korónu môžeme vidiet zo Zeme, ked dôjde k úplnému zatmeniu Slnka Mesiacom.
Merkúr
Merkúr je planéta nachádzajúca sa najbližšie k Slnku. Obieha ho v strednej vzdialenosti asi 58 miliónov kilometrov. Pohybuje sa priemernou rýchlostou takmer 48 kilometrov za sekundu, teda rýchlejšie ako iné planéty, a jeden obeh jej trvá iba necelých 88 dní. Merkúr je velmi malý (len Pluto je menšie) a kamenný. Velká cast povrchu je posiata krátermi spôsobenými dopadom meteoritov. Nachádzajú sa tu však i plytké roviny riedko posiate krátermi. Caloris basin (Panva Caloris) je najväcší kráter s priemerom 1 300 kilometrov. Predpokladé sa, že vznikol dopadom asteroidu. Je obklopený koncentrickými prstencami pohorí vyvrhnutými impaktom. Na povrch je aj vela hrebenov (nazývaných zlomy), o ktorých sa predpokladá, že vznikli asi pred štyrmi miliardami rokov, ked sa horúce jadro mladej planéty ochladzovalo a scvrkávalo. Pocas tohto procesu sa povrch planéty zdeformoval. Planéta rotuje okolo svojej osi velmi pomaly, jedna otácka jej trvá takmer 59 pozemských dní. Výsledkom je, že na Merkúri slnecný den (od východu Slnka po najbližší nasledujúci východ Slnka) trvá asi 176 pozemských dní - dvakrát tak dlho, ako je 88-dnový merkúrovský rok. Na Merkúri sú extrémne povrchové teploty, v rozpätí od maxima 430°C na Slnkom osvetlenej strane až po -170°C na tmavej strane. Za súmraku teplota klesá velmi rýchlo, pretože takmer neexistuje atmosféra planéty. Pozostáva len z nepatrného množstva jadier hélia (v dôsledku slnecného vetra) a vodíka a zo stôp iných plynov.
Venuša
Venuša je kamenná, v poradí druhá planéta od Slnka. Rotuje pomaly a opacným smerom ako obieha okolo Slnka, co spôsobuje, že cas rotácie je najdlhší v slnecnej sústave. Trvá približne 243 pozemských dní. Je iba o cosi menšia ako Zem a pravdepodobne má aj podobnú vnútornú stavbu, ktorú predstavuje polotuhé kovové jadro obklopené kamenným pláštom a kôrou. Po Slnku a mesiaci je Venuša najjasnejším objektom na oblohe, pretože jej atmosféra silne odráža slnecné svetlo. Hlavnou zložkou atmosféry je oxid uhlicitý, ktorý zadržiava teplo pri tzv. skleníkovom efekte, ktorý je tu ovela výraznejší ako na Zemi. Výsledkom toho je, že Venuša je najhorúcejšou planétou s maxiálnou povrchovou teplotou okolo 480°C. Vetry ženú hrubú vrstvu mrakov s kvapkami kyseliny sírovej okolo planéty rýchlostou až 360 kilometrov za hodinu. Aj ked jedna otácka Venuše trvá 243 pozemských dní, rýchlost vetra spôsobuje, že mraky obehnú planétu už za štyri pozemské dni.
Vysoká teplota, kyslé mraky a obrovský atmosferivký tlak (na povrchu asi 90-krát väcší ako na Zemi) vytvárajú velmi nehostinné prostredie. Kozmické sondy, ktoré pristáli na Venuši, odfotografovali jej suchý, zaprášený povrch a zmapovali ho pomocou radarov, pretože radary môžu "vidiet" aj cez vrstvy mrakov. Takto zhotovené radarové mapy odhalili terén s krátermi, pohoriami, vulkánmi a oblastami, kde boli krátery pokryté rovinami stuhnutej vulkanickej lávy. Nachádzajú sa tu dve velké oblasti náhorných plošín - Aphrodite Terra a Ishtar Terra.
Zem
Zem je v poradí tretou planétou od Slnka, najväcšou, najhustejšou kamennou planétou a jedinou planétov, o ktorej vieme, že na nej existuje život. Zemské vnútro z kamena a kovu je typické pre kamenné planéty, ale kôra je nezvycajná, pretože skladá so samostatných dosiek, ktoré sa vzhladom na seba pomaly pohybujú. Pozdlž hraníc, kde sa dosky zrážajú, dochádza k zemetraseniam a vulkanickej aktivite. Zemská atmosféra pôsobí ako ochrana pred škodlivým žiarením Slnka, bráni meteoroidom, aby priamo zasiahli zemský povrch a zároven nás zachytávaním tepla ochranuje pred extrémnym chladom. Asi 70 % povrchu Zeme pokrýva voda, ktorá sa v tekutej forme v súcasnosti na povrchu inej planéty nenachádza. Zem má jednu prirodzenú družicu - Mesiac, ktorý je dost velký na to, aby sme mohli hovorit o dvojplanéte Zem - Mesiac
Mesiac
Mesiac je jediným prirodzeným satelitom Zeme a v porovnaní so Zemou je velký, s priemerom približne 3 470 kilometrov - co je o nieco viac ako štvrtina priemeru Zeme. Jedna otácka Mesiaca okolo vlastnej osi trvá taký istý cas ako jeden obeh okolo Zeme (27,3 dna). Preto vidíme stále zú istú stranu (privrátenú) Mesiaca. Avšak plocha povrchu, ktorú môžeme vidiet - fázy Mesiaca - závisí od toho, aká velká plocha je osvetlená Slnkom. Mesiac je suchý a pustý, v súcasnosti bez atmosféry a vody v kvapalnom skupenstve (len na urcitých miestach vo forme ladu - pravdepodobne pozostatky stretu s kométou). Pozostáva z pevných skál, aj ked jeho jadro môže obsahovat roztavený kamen alebo železo. Povrch je prachový, s vysocinami posiatymi krátermi, ktoré vznikli dopadmi meteoritov, a s rovinami, v ktorých sú krátery naplnené stuhnutou lávou. Tie vytvárajú tmavé oblasti nazývané "maria" alebo "moria". Moria sa vyskytujú predovšetkým na privrátenej strane Mesiaca, ktorej kôra je tenšia ako na odvrátenej strane. Na okrajoch mnohých kráterov sú pohoria, ktoré tvoria steny krátera a sú až niekolko tisíc metrov vysoké. Mars
Mars, známy ako cervená planéta, je v poradí štvrtou planétou od Slnka a poslednou kamennou planétou. V 19. storocí astronómovia prvýkrát pozorovali cosi, co považovali za stopy života na Marse. Išlo o nápadné povrchové útvary pripomínajúce kanály a tmavé škvrny, o ktorých si mysleli, že sú spôsobené vegetáciou. Dnes vieme, že "kanály" boli optickou ilúziou a tmavé škvrny sú oblasti, kde vietor odvial cervený prach, ktorý pokrýva väcšinu planéty. Prachové búrky casto zvíria jemný prach, ktorý zahalí takmer celý povrch planéty. Zvyšok prachu v atmosfére dodáva martanskej oblohe ružový nádych.Na severnej pologuli Marsu je vela velkých rovín, ktoré vyformovala stuhnutá vulkanická láva. Na južnej pologuli je mnoho kráterov a velkých impaktových panví. Nachádza sa tu aj niekolko obrovských, vyhasnutých sopiek, vrátane Olympus Mons, ktorá je s priemerom 600 kilometrov a výškou 25 kilometrov najväcšou známou sopkou v slnecnej sústave. Na povrchu Marsu je aj množstvo kanonov a sústav kanálov. Kanony vznikli pohybmi povrchovej kôry, o kanáloch sa však predpokladá, že ich vyhlbila tecúca voda, ktorá neskôr vyschla. Atmosféra na Marse je ovela tenšia ako na Zemi, len s málopocetnými mrakmi a rannými hmlami. Mars má dva malické mesiace - Fobos a Deimos. Ich malé rozmery naznacujú, že môže íst o atsteroidy zachytené gravitáciou Marsu.Jupiter
Jupiter
Jupiter je v poradí piata planéta od Slnka a prvá zo štyroch plynných obrov. Je najväcšou a najhmotnejšou planétou s priemerom asi 11-krát väcším ako je priemer Zeme a s hmotnostou 2,5-krát väcšou ako je súhrnná hmotnost ostatných ôsmich planét. Predpokladá sa, že Jupiter má malé kamenné jadro obklopené vnútorným pláštom z kovového vodíka (kvapalný vodík, ktorý sa prejavuje ako kov). nad vnútorným pláštom je vonkajší plášt z kvapalného vodíka a hélia, ktorý prechádza do plynnej atmosféry. Vysoká rotacné rýchlost Jupitera spôsobuje, že mraky v jeho atmosfére vytvárajú pásy a zóny, ktoré obiehajú planétu rovnobežne s rovníkom. Pásy sú tmavé, nízko ležiace, relatívne horúce vrstvy mrakov. Zóny sú naopak jasné, vysoko položené chladnejšie vrstvy mrakov. Vo vnútri pásov a zón sa turbulenciou vytvárajú mrakové útvary ako biele ovály a cervené škvrny, co sú vlastne obrovské búrkové systémy. Najnápadnejším búrkovým mrakovým útvarom je Velká cervená škvrna, ktorá pozostáva zo špirálujúceho stlpa mrakov, ktorý je trikrát širší ako Zem a vystupuje asi osem kilometrov nad vrchnú vrstvu mrakov. Jupiter má jeden tenký, jemný hlavný prstenec, vo vnútri ktorého sa nachádza ešte jemnejší "halový" prstenec siahajúci až k planéte. Potvrdených je 16 mesiacov Jupitera.
štyri najväcšie mesiace (Galileiho mesiace sú Ganymedes, Kalisto, Io a Európa. Ganymedes a Kalisto sú posiate krátermi a sú pravdepodobne ladové. Európa je hladká, zamrznutá a pravdepodobne obsahuje vodu. Io je pokrytý jasnými cervenými, oranžovými a žltými škvrnami. Toto sfarbenie spôsobuje materiál obsahujúci síru z aktívnych sopiek, ktoré vyvrhujú lávu stovky kilometrov nad povrch.
Saturn
Saturn je v poradí šiesta planéta od Slnka. Je plynným obrom takmer takým velkým ako Jupiter, s rovníkovým priemerom asi 120 500 kilometrov. Predpokladá sa, že Saturn má malé kamenné, ladové jadro obklopené vnútorným pláštom z kovového vodíka (kvapalný vodík prejavujúci sa ako kov). Nad vnútorným pláštom sa nachádza vonkajší plášt z kvapalného vodíka, ktorý prechádza do plynnej atmosféry. Mraky na Saturne vytvárajú pásy a zóny podobne ako na Jupiteri, len sú zahalené hmlou. V mrakoch sa objavujú búrky a víry, ktoré pozorujeme ako cervené alebo biele ovály. Saturn má extrémne tenkú sústavu prstencov, ktorých hrúbka je menšia ako jeden kilometer, ale je velmi rozsiahla a do dialky siaha asi 420 000 kilometrov od povrchu planéty. Hlavné prstence sa delia na tisícky úzkych jemných prstienkov, z ktorých každý je tvorený ladovými hrudami s velkostou od jemných castíc až po balvany s priemerom niekolkých metrov. Prstence D, E a G sú nejasné, prstenec F je jasnejší a prstence A, B, C sú dostatocne jasné, aby sme ich mohli cez triéder vidiet zo Zeme. Saturn má 18 známych mesiacov, z ktorých niektoré obiehajú vo vnútri prstencov a predpokladá sa, že majú gravitacný vplyv na ich tvar. Zriedkavé je, že sedem mesiacov má spolocnú dráhu s iným mesiacom - sú vlastne spoluobežnicami. Astronómovia predpokladajú, že takéto mesiace - spoluobežnice vznikli rozbitím jedného väcšieho telesa.
Urán
Urán je v poradí siedma planéta od Slnka a tretia najväcšia planéta. Má priemer asi 51 000 kilometrov. Predpokladá sa, že pozostáva z hustej zmesi rôznych typov ladu a plynu obklopujúcich tuhé jadro. Atmosféra Uránu obsahuje stopy metánu, co vysvetluje modrozelené sfarbenie planéty. Teplota na vrcholoch mrakov je asi -120°C. Urán je najjednotvárnejšia planéta, ktorá caká na bližšie preskúmanie. Zatial sa pozorovalo iba zopár malých ladových metánových mrakov. Medzi planétami je Urán unikátom, pretože os rotácie leží takmer v jeho obežnej rovine. Výsledkom velkého sklonu rotacnej osi je, že Urán pri obehu Slnka je akoby úplne prevalený nabok, zatial co ostatné planéty rotujú viacmenej kolmo na rovinu svojej obežnej dráhy.
Okolo Uránu je 11 prstencov, ktoré obsahujú prevažne kamene premiešané prachovými líniami. V prstencoch sa nachádza aj vzorka pravdepodobne najtmavšieho materiálu v slnecnej sústave. Sú extrémne úzke, co stažuje ich detekciu: devät z nich nedosahuje šírku ani 10 kilometrov, pricom väcšina prstencov Saturna má šírku až tisícky kilometrov. Poznáme 15 mesiacov Uránu, pricom všetky sú ladové a väcšina z nich sa nachádza za prstencami. Desat vnútorných mesiacov je malých a tmavých s priemerom menším ako 160 kilometrov. Pät vonkajších mesiacov má priemer asi od 470 do 1 600 kilometrov. Vonkajšie mesiace predstavujú pestrú škálu povrchových zvláštností. Miranda má velmi pestrý povrch s kráterovými oblastami prerušovanými obrovskými ryhami a útesmi vysokými 20 kilometrov.
Neptún a Pluto
Neptún a Pluto sú najvzdialenejšie planéty od Slnka. Stredná vzdialenost Neptúna je asi 4 500 miliónov kilometrov a Pluta 5 900 kilometrov. Neptún je plynný obor a predpokladá sa, že pozostáva z malého kamenného jadra obklopeného zmesou kvapalín a plynov. V jeho atmosfére existuje niekolko výrazných mrakových útvarov. Najväcšie z nich sú Velká tmavá škvrna, ktorá je taká široká ako Zem, Malá tmavá škvrna a Skúter. Velká a Malá škvrna sú obrovské búrkové systémy, ktoré vietor ženie okolo planéty rýchlostou až 2 000 km/h. Skúter je velký riasovitý mrak. Neptún má štyri tenké prstence a osem známych mesiacov. Tritón je najväcší mesiac Neptúna a najchladnejší objekt slnecnej sústavy s teplotou -235°C. Tritón obieha materskú planétu proti smeru jej rotácie, cím sa líši od väcšiny mesiacov slnecnej sústavy. Pluto je zvycajne poslednou planétou, ale v dôsledku eliptickej dráhy prechádza do vnútra dráhy Neptúna, kde zotrváva 20 rokov zo svojej 248-rocnej obežnej doby (10. februára 1999 sa Pluto znovu stal najvzdialenejšou planétou slnecnej sústavy). Pluto je také malé a také vzdialené, že o nom vieme velmi málo. Je to kamenná planéta, pokrytá pravdepodobne ladom a zamrznutým metánom. Jediným známym mesiacom Pluta je Cháron. Na mesiac je privelký - dosahuje polovicnú velkost materskej planéty. Kvôli malému rozdielu vo velkosti je systém Pluto - Cháron považovaný za dvojplanétu.
Asteroidy, kométy a meteoroidy
Asteroidy, kométy a meteoroidy sú pozostatky z hmloviny v ktorej pred 4,6 miliardy rokov vznikla slnecná sústava. Asteroidy sú kamenné telesá s priemerom až do približne 1 000 kilometrov, aj ked väcšina z nich je ovela menšia. Spravidla obiehajú okolo Slnka v pásme, ktoré leží medzi dráhami Marsu a Jupitera.
Kométy pochádzajú pravdepodobne z obrovského mraku (nazývaný Oortov mrak), o ktorom sa predpokladá, že obklopuje slnecnú sústavu. Obsahujú zamrznuté plyny a prach a bežný priemer ich jadra je niekolko kilometrov. Kométa vypudená z Oortovho mraku zacne obiehat okolo Slnka po eliptickej dráhe. Ked sa približuje k Slnku, povrchové vrstvy jadra kométy sa zacnú teplom odparovat, cím vznikne jasne žiariaca koma (obrovská gula plynu a prachu okolo jadra), plynný a prachový chvost. Meteoroidy sú malé kúsky kamena a železa. Niektoré sú úlomkami asteroidov alebo komét. Ich velkost sa pohybuje od jemných prachových castíc až po objekty s priemerom desiatok metrov. Ak meteoroid vnikne do zemskej atmosféry, trením sa zahrieva a javí sa ako žiarivý prúžok svetla, nazývaný meteor ("padajúca hviezda"). Meteorické dažde sa objavujú vtedy, ked Zem prechádza cez prúdy prachových castíc, ktoré pochádzajú najmä z komét. Väcšina meteoroidov v atmosfére úplne zhorí. Tie, ktoré sú dostatocne velké a úplne nezhoria, zasiahnu povrch Zeme. Nazývame ich meteority.
Prvý Keplerov zákon pohybu planét.
V pohnutých pokoperníkovských dobách, keď sa viedol krutý boj o charaktrer svetovej (v skutočnosti našej planetárnej) sústavy, keď sa hľadal exaktný spôsob dôkazu pravdivosti pohybu Zeme okolo nehybného slnka, ako nehybného stredu celého vesmíru, jeden matematik i astronóm, menom Jánoš-Johanes Kepler, vyrukoval so svojím zásadným prírodným objavom a to objavom eliptických (teda nie kružnicových) dráh planét slnečnej sústavy okolo slnka. Jánoš-Johanes Kepler vo svojom objave tvrdil, že všetky planéty slnečnej sústavy, pohybujú sa okolo slnka po eliptických dráhach, pričom slnko je v spoločnom ohnisku všetkých eliptických dráh planét slnečnej sústavy a naviac aj smery hlavných a vedľajších osí uvedených elíps majú spoločný smer.
Dnes tento Keplerov výrok fyzika uvádza ako „Prvý Keplerov zákon pohybu planét slnečnej sústavy“.
Tu je potrebné sucho konštatovať, že pravdivosť tohto Keplerovho zákona je aj experimentálne overená-overiteľná.
Jediný, no pritom zásadný problém spojený s týmto Keplerovým zákonom spočíva v tom, že tento zákon nehovorí nič o tých fyzikálnych príčinách, ktoré nútia všetky planéty slnečnej sústavy konať usmernený, zákonitý eliptický a nie kružnicový pohyb okolo slnka.
Jánoš-Johanes Kepler, v tých časoch tento probém vysvetloval nasledovne: „Všetky planéty slnečnej sústavy konajú usmernený eliptický a nie kružnicový pohyb okolo slnka preto, lebo to Boh tak chce.“
Odo dňa, keď Jánoš-Johanes Kepler vyslovil uvedené "vedecké" vysvetlenie príčin eliptických dráh planét slnečnej sústavy, uplinulo okolo 400 rokov. No ak by niekto aj dnes položil tú istú otázku hociktorému fyzikovi na svete, napríklad aj fyzikom nudiacím sa v budove FÚ SAV, dostal by presne takú istú "vedeckú" odpveď, čiže: "Preto, lebo to Hospodin zástupov tak chce."
Súčasná Slovenská, ale ani Americká fzyika, inú než tu uvedenú "vedeckú" odpoveď na danú otázku nepozná.
Premena kruhovej dráhy pohybu planét slnečnej, (i neslnečnej) sústavy na dráhu eliptickú, je zapríčinená dosial neznámími, ale objektívne existujúcimi efektmi Jarayovej fyziky absolutného pohybu hmoty a je opísateľná iba Jarayovou kvantovou matematikou.
Aj neschopnosť fyzikov SAV, i celého sveta, vysvetliť objektivne existujúci jav materiálného sveta, svedčí o tom, že všetky matematické a fyzikálne ústavy akadémii vied celého sveta, včítane SAV, mali by sa pomenovať spoločným názvom a to: „Grupe the Mamlas“.
Každá koruna vložená na vzdržiavanie týchto matematických a fyzikálnych "the Mamľasov", ktorí svojim dementným-relativistickým spôsobom myslenia-nemyslenia, nevedia (nie sú schopní ) vysvetliť príčiny eliptických dráh planét slnečnej sústavy, je zbytočne vyhodená koruna.
Je to koruna na podporu a rozmnožovanie sa štátom platených hlupákov.
Do prípadnej diskuzii nech vstúpi iba ten, kto vie vysvetlť príčiny eliptických dráh planét slnečnej sústavy inými argumentami, než: Preto, lebo to Boh tak chce.
Alexander JÁRAY, štvrtok 28. februára 2008 17:59


Piatok, január 14, 2005
Huygens, Cassini, Titan ›
V pátek 14. 1. 2005 vyvrcholí mise evropského modulu Huygens, který dopravila sonda Cassini k Saturnu, aby přistál na měsíci Titanu.
Práve Christiaan Huygens objavil v roku 1655 Titan. Titan je väčší ako planéta Merkúr a je to jeden z dvoch mesiacov v slnečnej sústave s atmosférou. Atmosféru tvorí 94% dusíka, zvyšok vodná para a uhľovodíky ktoré pravdepodobne vznikli rodkladom tekutého povrchového metánu ultrafialovým slnečným žiarením. Povrchová teplota príjemných 94 stupnov Kelvina (-179 stupnov Celzia).

Titan asi ukrýva tekutý oceán
tt, NASA, SITA | 31. marca 2008 0:18
Mesiac Saturnu, Titan, môže pravdepodobne ukrývať podpovrchový oceán. Vyplýva to z informácií publikovaných v časopise Science. Radarové zábery z misie Cassini-Huygens ešte posilnili dohady o tom, že pod hrubou vrstvou ľadu je rezervoár tekutej vody. Ak sa táto hypotéza potvrdí, bude to znamenať, že Titan má oba základné predpoklady vzniku života - vodu a organické molekuly.
Umelecká predstava metánových a etánových jazier na povrchu Saturnovho mesiaca Titan. (autor: NASA/Steven Hobbs)
Keď Cassini začal s pozorovaním najväčšieho mesiacu Saturnu v roku 2004, experti si mysleli, že povrch tvorí uhľovodíkový oceán. Keď však sonda po prvý raz obrátila svoj radar na teleso v roku 2004 a o rok neskôr na povrchu pristála aj sonda Huygens, vynoril sa úplne iný obraz. Zistilo sa, že povrch je pevný a sú na ňom rôzne duny, kanály a krátery doplnené obrovskými "jazerami". Povrch tohto mesiaca tak nápadne pripomína Zem, hovorí Ralph Lorenz z Laboratória aplikovanej fyziky americkej Univerzity Johna Hopkinsa.
Najnovší blízky prelet Cassini pri Titane ponúkol úplne nový pohľad na tieto geologické rysy, ktoré na prekvapenie vedcov nie sú na svojom mieste. S použitím modelov toho, ako sa mesiac otáča, dáta nasvedčujú tomu, že pod silnou vrstvou ľadu je tekutý oceán. Výskumníci, ktorých vedie Ralph Lorenz, tvrdia, že ich predpoklady môžu potvrdiť ďalšie prelety sondy Cassini.
Pozrite si aj novú vesmírnu fotogalériu
Charakteristické jazerá, kaňony či vrchy sa pohli až o 30 km oproti ich predchádzajúcej pozícii pri minulých preletoch sondy Casini okolo Titanu. Takýto "presun" povrchových rysov sa dá najlepšie vysvetliť obrovským tekutým podpovrchovým rezervoárom, na ktorom kĺže plášť Titanu, oddelený od jadra.
"Myslíme si, že asi 100 kilometrov pod mrazivo chladným organickým povrchom sa nachádza oceán, zložený z tekutej vody a amoniaku," uvádza Bryan Stiles z NASA, jeden z autorov štúdie.
Titan je pre vedcov veľmi zaujímavý, pretože sa podobá na mladú Zem, pričom podmienky sa mohli zachovať vďaka nízkej teplote. Profesor vesmírnych štúdií na britskej Open University John Zarnecki tvrdí, že motivácia vrátiť sa na Titan s vyspelejšou sondou bolo úžasné. Podľa dôkazov sú na ňom dve základné zložky potrebné pre vznik života - voda a organické molekuly. Ako Zarnecki dodal, je tam pravdepodobne aj tretia - zdroj energie.
"Vieme, že sú tam organické molekuly. Je ich tam množstvo. Titan tvorí z 50 percent zamrznutá voda. Ak je tekutá, ako tomu nové dôkazy nasvedčujú, máme už dve veci, ktoré dokážu spustiť chémiu vedúcu k vzniku života. Nie je pritom ťažké si predstaviť, že je tam aj zdroj energie, pravdepodobne geotermálnej energie, aká sa na Zemi vyskytuje na dnách oceánov," spresnil Zarnecki pre internetovú stránku spoločnosti BBC.
Návrat na obsah