Iné slnečné sústavy - Slnečná sustava

Slnecná sustava

Ahoj, prave teraz je .

TOPlist

TOPlist

Slnecná sustava
Prejsť na obsah

Iné slnečné sústavy

Ďalšie
Iné slnečné sústavy
V roku 1995 astronómovia konečne dokázali odpovedať na otázku, či vo vesmíre existujú alebo neexistujú planéty obiehajúce okolo iných hviezd rovnako, ako Zem obieha okolo Slnka. Odpoveď znie: Áno - a je ich veľa. Od prvého objavu sa počet známych hviezd s planétami zvýšil na 170. A keď že niektoré z týchto hviezd majú viac ako jednu planétu, celkový počet takých planét je teraz vyšší ako 200- V záujme odlíšenia od planét našej slnečnej sústavy ich nazývame ,,extrasolárne" planéty alebo skrátene ,,exoplanéty". Zatiaľ čo sa pozorovacia technikaka neustále zlepšuje, stále sa iba učíme, ako nachádzať malé planéty veľkostou podobné Zemi. Väčšina doteraz objavených exoplanét sú obrovské, oveľa väčšie ako Zem.
Exoplanéta zloblízka
Nie všetky extrasolárne planéty obiehajú okolo hviezd. Tento obrázok je jedným z mála snímok reálnej exoplanéty; planéta (červená) obieha málo svietivý objekt, ktorý nazývame hnedý trpaslík (na tomto obrázku modrastý). Hnedí trpaslici sú ťažší ako planéty, ale nie sú takí hmotní ako skutočné hviezd. Ich svit je preto veľmi slabý. Táto snímka bola urobená ďalekohľadom na Južnom európskom observatóriu v Číle v roku 2004.
Asteroidy
Naša slnečná sústava nie je asi jedinou, ktorá má pás asteroidov. Astronómovia v roku 2005 objavili pomocou Spitzerovho vesmirneho ďalekohľadu známky hustého prstenca prachového pôvodu okolo hviezdy s označením HD69830, ktorá je od Zeme vzdialená zhruba 41 svetelných rokov. Mohol by to byť extrasolárny pás asteroidov, približne 20-násobne hmotnejší, ako je ten v našej slnečnej sústave. Tento obrázok znázorňuje scenériu okolo hviezdy HD69830 pri pohľade z jednej z jej plané=t (doteraz sú známe tri).
Objavovanie exoplanét
Exoplanéty sú prislabé na to, aby sme ich videli priamo. Keď hmotná planéta obieha okolo hviezdy, gravitácia planéty pôsobí na danú hviezdu a mierne ju vychuľuje z dráhy okolo ťažíska. Keď kolísavý pohyb smeruje k Zemi, svetlo hviezdy vidíme modréjšie ako inokedy. A keď sa hviezda pohybuje opačné, jej svetlo červenie. Astronómovia využívajú tento jemný pohyb ako hlavnú metódu pri hľadaní planét vedľa hviezd, ktoré ich svojím svetlom prežarujú.
Porovnanie planetárných sústav
Naša slnečná sústava sa neveľmi podobá tomu, čo astronómovia nachádzajú okolo iných hviezd. Z dôvodu, ktorým ešte nie celkom dobre rozumieme, väčšina extrasolárnych planét má značnú hmotnosť a obiehajú na veľmi malých dráhach, ozaj pomerne blízko pri svojich slnkách. Naopak, v našej slnečnej sústave sa ťažké planéty (napríklad Jupiter a Saturn) nachádzajú oveľa dalej od Slnka. Tento graf znázorňuje, aké postavenie majú planéty v dobre preskúmaných systémoch, pričom hore je zobrazený vnútorný región slnečnej sústavy.
16 Cygni B
Jednou z prvých hviezd, pri ktorej bola objavená planéta, bola 16 Cygni B. Je to žltá hviezda, ktorá obieha okolo ďalšej hviezdy s označením 16 Cygni A. Táto umelecká predstava zobrazuje planétu ako modrého plynného obra s možným mesiacom, ktorý ju obieha.
Návrat na obsah