Supernovy - Slnečná sustava

Slnecná sustava

Ahoj, prave teraz je .

TOPlist

TOPlist

Slnecná sustava
Prejsť na obsah

Supernovy

Ďalšie
Supernovy
Keď zomiera hmotná hviezda, jej záník sprevádza úžasný výbuch, označovaný ako supurnova. Počas väčšiny života hviezdy v jej strede, v jadre, prebiehajú termomuklérne reakcie, rovnaké ako vo vodíkovej bombe. Táto energia svojím dakom bráni hviezde, aby skolabovala, čiže nedovoľuje jej, aby sa zrútila do seba. Ale keď termonukleárne palivo vyhorí, jadro sa zmenšuje dovtedy, kým nevznikne odpor, pri ktorom dôjde k mohutnému výbuchu, ktorý odhodí vonkajšie vrstvy hviezdy. To, čo zostane, môže byť buď malý hustý objekt nazývaný neutrónová hviezda (s veľkosťou mesta, ale s hmotnosťou väčšou, ako má Slnko), alebo čierna diera - objekt, ktorého gravitácia zadrží aj svetlo.
Výbuch blízko domova: SN1987A
V roku 1987 mali astronómovia uzácnu príležitosť sledovať vývoj hviezdy na supernovu v blízkej galaxii, vo Veľkom Magallanovom mraku. Bez toho, že by to pozorovania naznačili, 24.februára toho roku modrý nadobor s približne 18-násobnou hmotnosťou Slnka vybuchol. Táto fotografia zobrazuje prstence okolo miesta výbuchu. Hviezda vymrštila plynné obálky pravdepodobne desaťtisíce rokov pred tým, ako definitívne explodovala. Vtedy, keď sa stala supernovou, svetlo ožiarilo tento plyn, čím vznikli jasné prstence viditeľné na tejto snímke.
Pred a po
Tito snímky (vpravo) urobil Anglo-austrálsky ďalekohľad. Ukazujú časť oblohy okolo hviezdy, ktorá náhle vybuchla ako supernova SN1987A vo Veľkom Magellanovom mračne. Vlavo je táto oblasť pred výbuchom, kde je odsúdenáodsúdená hviezda iba jednou z tisícov. Vpravo je z už supernova hneď po výbuchu.
Supernova 1987A
Krabia hmlovina
Sax j1808.4-3658
Zaregitrovaný výbuch: 23. februára 1987; teraz: mladýpotostatok supernovy Vzdialenostť: 179000 svetelných rokov; priemer: 0,2 svetelného roka
Zaregistrovaný výbuch: 1054; teraz: pozostatok supernovy a pulzar vzdialenosť: 6300 svetelných rokov; priemer 8,8 * 13,7 svetelného roka
Zaregistreovaný výbuch: v prehistorických dobách; teraz: pulzar vzdialenosť: 13000 svetelných rokov
Vývoj supernovy
Tento obrázok znázorňuje vývoj supernovy. Vľavo je červený nadobor, ktorého jadre vyhorelo všetko palivo. Za krátky čas, trvajúci iba zopár tisícin sekundy, sa jadro zrúti do seba, čiže ,,imploduje" (stred). Kolaps sa zastaví a začne sa opačne orientovaný výbuch, ktorý rozmetá hviezdu na kúsky, pričom po sebe zanechá malú neutrónovú hviezdu alebo dieru
Návrat na obsah