Premenné hviezdy - Slnečná sustava

Slnecná sustava

Ahoj, prave teraz je .

TOPlist

TOPlist

Slnecná sustava
Prejsť na obsah

Premenné hviezdy

Ďalšie
Premenné hviezdy
Môže sa zdať, že hviezdy svietia nemenne, stále rovnako, ale v skutočnosti veľký počet z nich sú tzv. premenné hviezdy, pretože priebežne sa mení množtvo svetla, ktoré od nich prichádza. Niektoré premenné sú v skutočnosti binárne hviezdy (dvojhviezdy) - dve hviezdy sa navzájom obiehajú, pričom každá z nich v pravidelných intervaloch blokuje svetlo tej druhej. Zo Zeme aj v najvýkonnejších ďalekohľadoch vyzerajú ako jedna premenná hviezda, ktorej svetlo sa mení hore-dole. Iné hviezdy, napríklad tzv. cefeidy alebo hviezdy typu Mira (miridy), pravidelne menia svoju jasnosť v rytme ich zväčšovania a zmenšovania. Astronómovia katalogizovali približne 40000 potvrdených premenných hviezd.
Príchytená pri číne
Tieto dva obrázky v nepravých farbách, ktoré nasnímal Hubblov vesmírny ďalekohľad, dokumentujú zmenu jasnosti cefeidy v blízkej galaxii. Premenná hviezda - veľký červený bod na spodnom obráku (vľavo) - je výrazne slabšia nahornom ľavom obrázku urobeným o 22 dní slôr.
Éta Carinae
V roku 1841 prekonala hviezda s označením Éta Carínae náhly výbuch, pei ktorom rozptýlila dva gigantické oblaky plynu. Odvtedy sa tieto oblaky rozpínajú. Táto interagujúca premenná hviezda má v súčasnosti dvojnásobnú jasnosť. V blízkych tísíročiach vybuchne ako supernova.
Zákrytové dvojhviezdy
Veľa hviezd vzniká ako dvojice, ktoré natývame dvojhviezdy alebo binárne hviezdy. Niekedy sa pri pohľade zo Zeme jedna hviezda dostane pred druhú a zacloní jej svetlo. Tieto systémy nazývame zákrytové premenné hviezdy. Niekedy sa pri pohľade zo Zeme jedna hviezda dostane pred druhú a zacloní jej svetlo. Tieto systémy nazývame zákrytové premenné hviezdy. Tak svetlo variuje. Viac ho prichádza, keď vídíme naraz obe hviezdy (stred), menej ho je v prípade, keď biela hviezda zakrýva svoju slabšiu žltú dvojičku (dole), a ešte menej svetla prichádza, keď žltá hviezda zakrýva bielu (hore).
Kataklizmatické dvojhviezdy
Vpravo je kresba kataklizmatickej (interagujúcej) binárnej hviezdy. Červená hviezda vľavo obieha okolo oveľa menšieho bieleho trpaslíka, ktorého silná gravitácia vytrháva. z obra plynú hmotu a ukladá ju do gigantického diskovitého útvaru okolo seba. Takéto dvojhviezdne systémy často náhle vybuchujú v dôsledku prenosu materiálu, príčom pri nich vyvrhnutá jasná plynná obálka vytvára jav, ktorý astronómovia označujú termínom ,,nova".
Mira
Najbežžnejší typ premennej hviezdy sa označuje premenná typu Mira (mirida). Miridami sa tieto hviezdy nazývajú podľa prvého takého objektu - hviezdy Mira v súhnezdí Veľryba. Sú to pulzujúci červení obri alebo nadobri, ktorí tým menia jasnosť. Na dolnom obrázku v rőntgenovom svete je Mira ten väčší zhluk vpravo a sprievodca - biely trpaslík - leží vľavo.
Mira
Algol
Delta cephei
Polárka a
Typ: pulzujúca premenná (mirida); magnitúda sa mení od 3,4 do 9,3; perióda 332 dní
Typ: zákrytová dvojhviezda; magnitúda sa mení od 2,1 do 3,4; perióda 2 dní 21 hodín
Typ: cefeida; magnitúda sa mení od 3,6 do 4,3; perióda 5 dní 8 hodín
Typ: cefeida; magnitúda sa mení od 1,92 do 2,07; perióda 4 dní
Premenné hviezdy
Táto fotografia (hore) zobrazuje dve hviezdy v súhvezdí lepus (Zajac). Červená hviezda je premenná s názvom RX Leporis. Jej jasnosť sa mení aj stonásobne v nepravídeľných časových intervaloch.
Návrat na obsah