Veľkosť vesmíru - Slnečná sustava

Slnecná sustava

Ahoj, prave teraz je .

TOPlist

TOPlist

Slnecná sustava
Prejsť na obsah

Veľkosť vesmíru

Ďalšie
Veľkosť vesmíru
Rormery vesmíru sú skutočné ohromujúce. Nám sa Zem zdá obrovská. Lietadlom trvá veľa hodín, kým preletíme z jednej strany zemegule na druhú. No za hranicami našej skromnej modrej planéty sú vzdialenosti také, že aj keď ich správne opíšeme, šete to nemusí znamenať, že si ich aj správne uvedomujeme. Obrázky na nasledujúcich štyroch stranách nám zobrazujú vesmír v stupňovanej škále - od sústavy Zem - Mesiac po najvzdialenejšie galaxie, o ktorých ešte ľudstvo vie.
Vzdialenosti v slnečnej sústave
V rámci slnečnej sústavy meriame vzdialenosti na astronomickeé jednotky (AU, astronomical unit). 1 AU je vzdialenosť Zeme od Slnka. Vonkajší okraj pása astroidov je vzdialený od Slnka o niečo viac ako 3AU.
1. Zem a Mesiac
Mesiac obieha okolo Zeme v strednej vzdialenosti 385000 kilometrov. Mesiačná dráha však nie je presne kruhová, a preto jeho vzdialenosť kolíše v rozmedzí približne 10%.
2. Vnútorná slnečná sústava
Vnútorná Slnečná sústava obsahuje štyri planéty až po Mars a páa asteroidov - kozmické smetisko kamenných úlomkov (niektoré sú s prímesou kovov).
3. Vonkakajšia slnečná sústava
Slnečná sústava pokračuje aj daleko za svojou vnútornou časťou. Najvzdialenejšia planéta, Neptún, sa nachádza 30 AU od Slnka, desaťkrát ďalej, ako leží pás asteroidov. Za Neptúnom sa rozkladá gigantických prstenec úlomkovpodobný pásu asteroidov, ale s oveľa väčšími a chladnejšími telesami. Je to tzv. Kuoperov pás, ktorého súčasťou je aj trpaslícia planéta Pluto (donedávna zaratúvaná medzi planéty).
4. Najbližšie hviezdy
Slnečná sústava je nepatrná smietka v porovnmaní s priestorom medzi hviezdami. Ešte aj najbližšie hviezdy sú ohromujúcích 8000-krát ďalej od slnka ako Neptún. Tento obrázok ukazuje polohu niekoľkých z nich do vzdialenosti 12 svetelných rokov, so slnkom uprostred Modré halo okolo Slnka je Oortov oblak, domov biliónov komét.
Vzdialenosti hviezd
Za hranicami slnečnej sústavy meriame vzdialenosti vo svetelných rokoch. Jeden svetelný rok je vzdialenosť, ktorú svetlo prejde za 1 rok - čo je príbližne 10 biliónov kilometrov.
5. Najblížšie okolie
Oblasť galaxie obsahujúca väčšinu hviezd a hmlovín, ktoré vídíme malým ďalekohľadom, má rozmer približne 10000 svetelných rokov. Veľa objektov je oveľa blížšie, najmä tie, čo sa nachádzajú v galaktickom ramene Orióna, ktorého sme súčasťou.
6. Mliečna cesta
Ak sa vzdialíme ešte viac, rozpoznáme našu Galaxiu, čiže Mliečnu cestu, Je to rotujúci diskovitý útvar (ako lievanec) zložený z prachu, plynu a hviezd, s priemerom priblížne 10000 svetelných rokov. Slnko v ňom skutoččne stráca, je len jednou zo stoviek miliárd ďalších hviezd, pričom sa nachádza zhruba v dvoch tretinách cesty od stredu Galaxie.
7. Najblížšie galaktické okolie
Napriek tomu, že Mliečna cesta je obrovká, je len jednou z miliárd galaxií. Tento obrázok ukazuje vesmír do vzdialenosti 3 milióny svetelných rokov od Mliečnej cesty, ktorú vidíme v strede. Každá bodka je galaxia, pričom všetky zobrazujeme kvôli zreteľnosti vo väčšej mierke. Túto skupinu najblížších galaxii nazývame Miestna skupina galaxií.
8. Veľkoškálová štruktura
Nákres Zobrazuje taký veľký priestor, že v ňom sú galaxie neviditeľné. Vidíme iba ,,oblasky" - siperkopy, z ktorých každá obsahuje tisíce galaxií. Medzi oblakmi sa nachádzajú oblastí s málom viditeľnej hmoty, ktoré nazývame prázdnota
Návrat na obsah